הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תוצאות חיפוש

​​תצואות חיפוש עבור ​​

 

 

דף הבית1641אתר הבית של מועצה אזורית יבניאל05/06/2017 11:00:161107550htmlTrueaspx
המועצה3614המועצה18/09/2016 08:59:392247http://www.yavneel.muni.ilhtmlTrueaspx
שקיפות מידע3616שקיפות מידע18/12/2016 10:25:521253http://www.yavneel.muni.ilhtmlTrueaspx
שירותים לתושב3613שירותים לתושב18/12/2016 07:30:561343http://www.yavneel.muni.ilhtmlTrueaspx
פרוטוקול ישיבת מועצה - 17\11356021/03/2017 11:59:0016http://www.yavneel.muni.il/Documents/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
הדרכת הגשת רשימות מועצה מקומית יבניאל17513317/09/2018 12:58:2212http://www.yavneel.muni.il/SiteAssets/Forms/AllItems.aspxpptxFalsepptx
לתושבי יבנאל3638410/07/2017 11:50:00http://www.yavneel.muni.il/Info/Documents/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc
הצעה לצו המיסים לשנת הכספים 20143639829/01/2014 10:23:00http://www.yavneel.muni.il/Info/Documents/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc
פרוטוקול ישיבת מועצה –שלא מן המניין 18\2 שהתקיימה ראשון בתאריך 21.1.2018 בשעה 20:0013747022/04/2018 08:58:00http://www.yavneel.muni.il/Info/Documents/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
הודעה בדבר היטל ארנונה כללית לשנת 2010 כולל שיעור העלאת ארנונה ב- 1.63%3639414/10/2010 07:29:0027http://www.yavneel.muni.il/Info/Documents/Forms/AllItems.aspxdocFalsedoc

​​
תוצאות חיפוש