הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעות לציבור

  
  
29/11/2018ועדת השלושה
29/11/2018ועדת השלושה החברה למשק וכללה
06/11/2018חוזר המפקחת הארצית על הבחירות
06/11/2018מנהלת הבחירות
06/11/2018פתקי הצבעה למועמדים לראש הרשות
28/10/2018העברת סקרי בחירות
24/10/2018מודעה בדבר קולות פסולים
24/10/2018הודעת בחירות
24/10/2018מודעה בדבר אופן ההצבעה
24/10/2018פיתקים - מועצה מקומית יבנאל

הודעות לציבור