הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

 הועדהיו"ר הועדהחברי הועדה
ועדת הנהלהרוני כהןביידץ רותי , קריטי ארז, סגרון גליל, קרמר גלעד, חורי ישי 
ועדת מכרזיםארז קריטימ"מ - גליל סגרון , חבר - אבי עמר
ועדת הנחות מארנונהארז קריטי מ"מ - סגרון גליל , חבר - אשר טולדנו 
ועדת ביקורתישי חורי חבר - ארז קריטי
ועדת הקצאותברוריה אברמסון יועמ"ש - אילן מירון , מהנדס - דני ברוש , קיים צביקה 
ועדת בטחוןחורי ישיסולימן משה , פרץ שלומי 
ועדת מל"חרוני כהן ירוחם קיים , פרץ שלומי 
ועדת חינוך נוער וסמיםביידץ רותי משה סולימן 
ועדת חזות וניקיוןגליל סגרוןמ"מ - רותי ביידץ , חבר - משה סולימן.
ועדת התישבות ואכלוסגלעד קרמרחבר - אבי עמר
ועדה חקלאית נציג המועצה - קרמר גלעד
ועדת תכנון ובנייה רותי ביידץ מ"מ - ארז קריטי , חבר - אשר טולדנו 
ועדת תיירות שוורצמן עמוס - תושב , עינת ריימונב - תושבת
ועדת גימלאים  תמר ביידץ  , ארז קריטי , משה סולימאן
ועדת תחבורה , שילוט, רימזור ומעברי חציהכהן רוני

דני ברוש - מהנדס המועצה, ברוריה אברמסון - גזברית המועצה, רונן סויסה - שוטר קהלתי,

 סגרון  גליל  , עינת ריימונד, יאילן מירון יועמ"ש

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור - בית הזכרון דליה ליפשיץחבר - קרמר גלעד , חבר - קוסטיצקי דודו
ועדת תמיכות - מנכ"ל, גזבר, יועמ"שברוריה אברמסוןאילן מירון - יועמ"ש , צעירי דיצה , קרמר גלעד
ועדת רכש ובלאי  ברוריה אברמסון - גזברית , אילן מירון - יועמ"ש
ועדת השקעות  ברוריה אברמסון - גזברית , דני ברוש - מהנדס , צעירי דיצה
ועדות המועצה